Till arbetsgivaren

Till arbetsgivaren

Kuntarekry.fi är kommunsektorns riksomfattande söktjänst och kommunarbetsgivarnas rekryteringstjänst.

Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet, lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för arbetsgivare

tuki@fcgtalent.fi
Tel. 044 4314 999

FCG Talent Ab 

FCG Talent Oy
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors
www.kuntarekry.fi

Haluatko ottaa TalentRekryn käyttöön?