TalentRekry.fi-palvelun tietosuojalauseke

Päivitetty viimeksi: 26.11.2018

Miten käsittelemme henkilötietojasi käyttäessäsi TalentRekry.fi-palvelua?

Yksityisyytesi ja tietosuojasi ovat meille tärkeitä. FCG Talent Oy on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). FCG Talent Oy:n työntekijät ja muut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Palveluun tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää: verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä. Verkkosivuston julkaisujärjestelmässä kuntatyönantajat julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä automaattisesti hakuajan päätyttyä. Rekrytointijärjestelmässä työnhakijat voivat luoda henkilökohtaisen hakijaprofiilin ja jättää kohdistetun tai avoimen työhakemuksen. Rekrytointijärjestelmässä kuntatyönantajat käsittelevät työnhakijoiden hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen asti.

FCG Talent Oy vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien Kuntarekry.fi-palvelun teknisenä pääylläpitäjänä. FCG Talent Oy vastaa henkilötiedoista rekisterinpitäjän asemassa siltä osin kuin on kysymys palvelun käyttäjän profiilitietojen käsittelystä.

Siitä lähtien, kun palvelun käyttäjä lähettää hakemuksen koskien avoinna olevaa työnantajan ilmoitusta, tiettyä kuntaorganisaatiota tai esimerkiksi maantieteellistä aluetta, kyseisen kohdennetun tai avoimen hakemuksen sisältämien henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä kyseinen työnantajaorganisaatio, jolle hakemus on osoitettu.

Kuntatyönantajat ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen käsittelyssään muun muassa julkisuuslain ja arkistolain soveltuvia säännöksiä. Lisätietoja työnantajan henkilötietojen käsittelystä saat siltä kuntaorganisaatiolta, jolle olet osoittanut hakemuksesi.

FCG Talent Oy ei luovuta palveluun tallentamiasi profiilitietoja ulkopuolisille tahoille. Jos päätät itse lähettää palvelua hyödyntäen hakemuksesi kuntatyönantajalle, ymmärrät samalla sen, että kyseinen kuntatyönantaja vastaa sen jälkeen rekisterinpitäjänä kyseisten hakemukseesi sisältyvien henkilötietojesi käsittelystä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä FCG Talent Oy:ssä ja Kuntarekry.fi-palvelussa löydät täältä. Voit myös olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tuki@fcgtalent.fi.